Dla niektórych dzieci i ich rodziców uprawianie sportu w okresie dojrzewania wcale nie ma na celu zagwarantowanie dziecku stypendiów sportowych czy stworzyć mu okazję do udanej kariery sportowej. Dla wielu rodziców dziecko trenujące regularnie sport to przede wszystkim doskonały sposób na odpowiednie kanalizowanie energii dziecka poprzez aktywność fizyczną. Zajęcia sportowe uczą nie tylko punktualności i rzetelności, ale wzmacniają charakter i pracowitość, co ma później w życiu kolosalne znaczenie. Badania dowodzą, że dzieci regularnie uprawiające jakiś sport od najmłodszych lat, w późniejszych latach także na studiach i pracy zawodowej lepiej się organizują i gotowi są do większych poświęceń dla osiągnięcia celu. Sport uzmysławia każdemu człowiekowi, nawet amatorowi, jak ważne w osiąganiu określonych założeń jest motywacja i ciężka praca. Zrozumienie, że nic w tym świecie rywalizacji sportowej nie przychodzi za darmo, i umiejętne przełożenie tego na każdą inną sytuację życiową, pozwala na lepsze radzenie sobie z sytuacjami stresowymi.