Starzenie się wielu społeczeństw dobrobytu jest niepodważalnym faktem. Żyjemy dłużej i chodzi o to, by poprawić jakość życia w podeszłym wieku. Nic nie stoi na przeszkodzie, by jesień życia przeżyć w zdrowiu, dobrej kondycji fizycznej i radości. Aby jednak tak się stało trzeba dołożyć starań. Jedną z podstawowych zasad jest aktywność fizyczna. Dotyczy to wszystkich ludzi, także i tych starszych. Nikt nie powiedział, że w podeszłym wieku z czegokolwiek trzeba rezygnować. Więcej nawet nie można spędzać wolnego czasu przed telewizorem, prowadząc siedzący tryb życia. W ten sposób organizm zaczyna gorzej funkcjonować, a poszczególne układy organizmu odmawiają posłuszeństwa. Podobnie jest, kiedy osoba starsza uległa wypadkowi, który na kilka tygodni unieruchamia w łóżku. Konieczny jest wtedy natychmiastowy powrót do aktywności fizycznej, bo inaczej unieruchomienie będzie postępować. Oczywiście osoby starsze powinny wybierać taki rodzaj aktywności, która im odpowiada i jest dostosowana do ich kondycji fizycznej. Może to być na przykład chodzenie z kijkami, długie spacery lub taniec.