Szkolna rywalizacja jest bardzo ważna dla uczniów i możliwość zaprezentowania się na tle wszystkich innych jest zawsze istotnym elementem sprawdzenia swoich możliwości. Ale szkoły rywalizują także między sobą na arenie międzyszkolnej, więc stawka takich starć jest jeszcze wyższa. Możliwość reprezentowania swojej szkoły, a na późniejszych etapach edukacyjnych – liceum czy uniwersytetu – to dla wielu sportowców zawodowych wielki przywilej. Dla procesu edukacyjnego odpowiednie kształtowanie młodych umysłów, uczenie ich uczciwej rywalizacji i obchodzenia się z porażkami w życiu edukacyjnym oraz prywatnym, pozostaje wciąż fundamentalnym elementem rozwoju. Także w późniejszych latach, gdy wychowanie fizyczne nie ma za zadanie korygowania wady postawy czy też nauki podstawowych odruchów psychofizycznych ciała – znaczenie rywalizacji dla dynamiki relacji interpersonalnych w grupie uczniów jest kolosalne. Przez sport reguluje się emocje tysięcy ludzi i tworzy się w nich motywację do pracy nad sobą.