W przypadku młodzieży i dzieci proces ich wychowania, socjalizacji i edukacji musi odbywać się stale w warunkach aktywności fizycznej. Poprzez gry zespołowe kształtuje się wiele bardzo ważnych aspektów osobowościowych każdego ucznia, więc sposób radzenia sobie z presją podczas meczu daje także bardzo duże pole do pracy dla wytrawnego pedagoga. Zajęcia wychowania fizycznego mogą skutecznie zaszczepiać wśród dzieci pasję do danej dyscypliny, choć szkoły przez wzgląd na swoje ograniczenia kadrowe i infrastrukturowe oraz sprzętowe, zmuszone są skupiać się na kilku głównych sekcjach. Nie można trenować absolutnie na wszystkich płaszczyznach, więc konieczne jest postawienie na piłkę ręczną, tenis stołowy, gimnastykę i koszykówkę. Lekka atletyka, jako absolutna podstawa wszystkich dyscyplin sportowych, musi być kultywowana przez każdą szkołę i daje najwięcej okazji do pokazania się tym, którzy na co dzień w klasach nie błyszczą. Sport to w historii i tradycji edukacji i szkolnictwa wyjątkowo ważny fundament.